Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης (1)

Πυρκαγιές - πλημμύρες

Επεμβάσεις στην φύση και οδικά έργα


Φράγματα και υδροηλεκτρικά εργοστάσια

Δημιουργία μεγαλουπόλεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου